Toimintakertomus 2008

Evankeliointi ja Vankilalähetys ry
Y-tunnus 2182949-1


TOIMINTAKERTOMUS 2008


1. YLEISTÄ
Yhdistyksen tarkoitus on toteuttaa Jeesuksen antamaa lähetyskäskyä ja viedä evankeliumia vangeille sekä auttaa heitä mahdollisuuksien mukaan. Vuonna 2008 toimintaa oli Turun vankilassa ja Käyrän avovankilassa, Kylmäkosken vankilassa sekä Hämeenlinnan keskusvankilan ja Vanajan avovankilan puolella, pääkaupunkiseudulla Riihimäen ja Jokelan vankiloissa. Lisäksi kolme kertaa on käyty Pohjois-Suomessa Pelson vankilassa ja neljä kertaa Sukevan ja Iiskolan vankiloissa.


2. KOKOUKSET
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 9.2.2008 Turun Kristillisellä Raittiusseuralla. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat. Toimintakertomus ja tilinpäätös vahvistettiin esitetyssä muodossa ja tilivelvollisille myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.
Toimintasuunnitelma talousarvioineen hyväksyttiin selventävän keskustelun jälkeen. Jäsenmaksu säilytettiin 10 € suuruisena.
Hallitukseen valittiin: Matti Salo, Pertti Hottinen, Soile Inkari, Jani Isomäki ja Jouko Jutila sekä varalle Aarni Koskikunnas ja Juhani Kokkonen.
Tilintarkastajaksi valittiin Lassi Erpiö ja varalle Lauri Lahtinen.

3. HALLITUS
Hallitus on pitänyt järjestäytymiskokouksen jälkeen lukuisia puhelinneuvotteluja johtuen pitkistä etäisyyksistä. Yhteisissä tilaisuuksissa on myös keskusteltu yhdistyksen hallinnollisista asioista. Koko jäsenistölle on lähetetty kaksi jäsenkirjettä ja joulutervehdys. Joulutervehdykset lähetettiin myös yhteistyökumppaneille.
Järjestäytymiskokouksessa valittiin puheenjohtajaksi Matti Salo, varapuheenjohtajaksi Pertti Hottinen, sihteeriksi Soile Inkari ja rahastonhoitajaksi Jani Isomäki.
Hallitus päätti myös korvausperusteet puhelin- ja matkakuluista (puhelinkorvaus 20 €/kk aluetoiminnan vetäjille; matkakorvaus 30 snt/km). Näitä korvauksia ei ole täysimääräisesti maksettu kassatilanteen vuoksi. Vastuunkantajat ovat tehneet paljon työtä talkooperiaatteella.

4. EDUSTUKSET, SEMINAARIT JA KOULUTUS
Yhdistys on Sininauhaliiton ja KAN ry:n jäsen. Sininauhaliiton Länsi-Suomen aluetyötoiminnassa. Näiden vuosikokouksiin ei lähetetty edustajia. Yhdistys on mukana myös Kriminaalihuollon tukisäätiön ylläpitämässä Portti vapauteen -portaalissa.
Helsingin vankilassa 15.1. pidettyihin palvelumessuihin Evankeliointi ja vankilalähetys oli kutsuttu mukaan ainoana hengellisenä yhdistyksenä. Messutilana oli vankilan ”mustaksi kongiksi” kutsuttu ikkunaton yhdyskäytävä, johon messun näytteillepanijoille oli varattu pöydät. Yhdistyksemme näyttelyosastolla oli yhdistyksen toiminnasta kertova juliste sekä traktaatteja ja hengellisiä kirjoja jaettavaksi vangeille. Messuilla yhdistystä edustivat Anu ja Jouko Jutila sekä Antti Sainio.
Kylmäkosken vankilassa pidettiin koulutustilaisuus 12.5.08, jonne Anu ja Jouko Jutila osallistuivat. Hämeenlinnan keskusvankilassa on ollut myös kolme erillistä koulutuspäivää, jonne Anu ja Jouko Jutila ovat osallistuneet.
Pelastusarmeijan 16. – 18.5.08 Vihdissä järjestämiin valtakunnalliseen yhteiskristilliseen vankilalähetysseminaariin osallistuivat Pertti Hottinen ja Antti Sainio vastuunkantajina.
Kristillisen vankila- ja kriminaalityön yhteistyöverkoston – Prison Fellowship Finland ry:n järjestämät alueelliset koulutuspäivät Länsi-Suomen osalta pidettiin 30. – 31.8.09 Turun Kristillisellä opistolla. Yhdistyksestä niihin osallistuivat Annikki ja Matti Salo, Eila Turtiainen ja Soile Inkari. Aluevankilapäivät on järjestetty aluevankilajaon mukaisesti ja pastoreiden toivomus on ollut, että mahdollisimman moni vankilatyötä tekevä osallistuisi koulutukseen.
Turun Kristillisen raittiusseuran 7.10. täyttäessä 115 vuotta yhdistyksen onnittelut juhlaan veivät Airi ja Lauri Lahtinen sekä Annikki ja Matti Salo, luovuttaen yhdistyksen lahjana kirjan Juhani Karvinen: ”Päivästä päivään. Hebrealaiskirjeen äärellä”.
Tampereen Babtistikirkolla pidettyihin 53. valtakunnallisiin yhteiskristillisiin vankilalähetyspäiviin, teemana ”Tule ja katso” , 31.10. – 2.11.08 osallistuivat Soile Inkari, Lauri Lahtinen, Anu ja Jouko Jutila, Pertti Hottinen ja Annikki Salo.
Sininauhaliiton Turussa 11.11. järjestämään jäsenjärjestöjen Lounais-Suomen aluetapaamiseen osallistuivat yhdistyksestä Annikki ja Matti Salo sekä samana päivänä rahapeliongelmia käsittelevään koulutukseen osallistui Soile Inkari.


5. HENGELLINEN JA MUU TOIMINTA
Turun toiminta-alue
Yhdistyksen projektivastaavana Turun toiminta-alueella on toiminut Soile Inkari. Jumalanpalveluksia Saramäen vankilassa on kuluneena vuonna ollut kuusi kertaa. Joka kerta on ollut kaksi erillistä jumalanpalvelusta, toinen miehille ja toinen naisille.
Naisten raamattupiiri Saramäen vankilassa käynnistyi maaliskuussa ja on kokoontunut kerran viikossa, myös kesäajan. Annikki Salo ja Eila Turtiainen ovat vastanneet raamattupiiristä, joka on saanut paljon myönteistä palautetta niin vangeilta kuin vartijoilta. Miesten raamattupiirin luvattiin alkavan heti alkuvuodesta 2009.
Käyrän avovankilassa Annikki ja Matti Salo ovat pitäneet raamattupiiriä joka kuukauden neljäs torstai, myös kesäajan. Muina torstaina hengellisestä tilaisuudesta huolehti Raision Vapaaseurakunta (Irmeli ja Kimmo Nurminen),Vammalan helluntaiseurakunta (Ari Lepistö) ja syksystä Auran ev. lut. srk.
Pelastusarmeijan tiloissa pidettiin 12.1. vankilatyön ilta. Laitilassa Jani Isomäen luona on pidetty hengellisiä tilaisuuksia vankilatyön merkeissä.
Turun vankila Saramäessä vihittiin virallisesti käyttöön 7.4.08, vaikkakin toiminta oli ollut jo lähes vuoden täydessä käynnissä. Tilaisuuteen osallistui oikeusministeri Tuija Brax ja vankeinhoidon korkein johto sekä valtakunnallisesti että paikallisesti. Samalla arkkipiispa Jukka Paarma vihki käyttöön kirkon Pietari-kappelin. Yhdistyksestä oli mukana kutsuttuna edustajana Soile Inkari.

Hämeenlinnan toiminta-alue
Yhdistyksen projektivastaavina Hämeenlinnan toiminta-alueella ovat toimineet Jouko ja Anu Jutila.
Hämeenlinnan keskusvankilassa on pidetty kolme jumalanpalvelusta ja kaksi muuta hengellistä tilaisuutta. Alfa-kursseja on pidetty keskusvankilassa kaksi, joihin kuului yhteensä 20 kokoontumiskertaa.
Vanajan vankilasta on kuljetettu vankeja Hämeenlinnan Vapaaseurakunnassa pidettyhin Ilosanoman iltoihin. Ojoisten työsiirtolassa on pidetty neljä jumalanpalvelusta.
Kylmäkosken vankilassa on pidetty neljä jumalanpalvelusta. Lisäksi Jutiloilla on selliluvat Kylmäkoskelle, joten he ovat voineet myös henkilökohtaisesti kohdata vankeja. Näitä sielunhoidollisia keskusteluja on ollut kerran kuukaudessa, ja ne on pidetty vankilan kirkossa. Kylmäkoskella on ollut lisäksi kaksi Alfa-kurssia. Päihdeosastolla tilaisuuksia on ollut kaksi.
Kalvola-kodissa on pidetty hengellinen tilaisuus kerran kuukaudessa.
Jouko ja Anu Jutila pitivät kesäasunnollaan Iittalassa 8.7. hengellisen vankilatyökokouksen, vierailevina puhujina Kalle ja Taimi Tuomola.
Äiti-lapsityötä on jatkettu jälkiyhteydenpitona.
Jouko ja Anu Jutila ovat huolehtineet lomalaisista kotonaan ja auttaneet heitä kuljetuksissa ja käytännön asioissa. Hauhon KAN-kodin kanssa on ollut yhteistyötä.
Ruokaa on saatu Lidl:n keskusvarastolta Janakkalan Turengista, ja sitä on jaettu vangeille sekä muille hädänalaisille. Iittalan S-marketista on haettu ruokaa joka päivä ja sitä on jaettu eteenpäin.
Hämeenlinnan Vapaakirkolla on pidetty vankilatyän ilta helmikuussa ja lokakuussa.

Pääkaupunkiseudun toiminta-alue
Yhdistyksen projektivastaavana on pääkaupunkiseudun toiminta-alueella ollut Pertti Hottinen. Riihimäen ja Jokelan vankiloissa on pidetty jumalanpalveluksia ja hengellisiä tilaisuuksia, Riihimäellä 6 kertaa ja Jokelassa 8 kertaa. Vankeja on tullut uskoon ja Jumala on vaikuttanut väkevästi monen vangin elämään. Pertin työtoverina on ollut veteraanivankilalähetti Antti Sainio, joka on yli 40 vuotta tehnyt uskollisesti vankilatyötä.
Hengellisiä vankilatyön iltoja on pidetty eri seurakunnissa, mm. Korson ja Tuusulan helluntaiseurakunnissa, Keravan cityseurakunnassa sekä Järvenpään helluntaiseurakunnassa. Pertti Hottinen ja Antti Sainio ovat käyneet vankilatyön puitteissa myös Orimattilan, Mynämäen ja Naantalin helluntaiseurakunnissa.
Erilaisissa hoitolaitoksissa, kuten Tervalammella, Lahden KAN-kodilla ja Haminan JSK-kellarilla on käyty lukuisia kertoja.
Lahden Kotirannassa pidettiin päihdeleiri kesäkuussa.

Pohjoisen toiminta-alue
Pelson vankilassa vierailtiin kolme kertaa, jolloin tilaisuudet olivat perjantaina ja lauantaina. Vastaavasti Sukevan ja Iskolan vankiloissa vierailtiin neljä kertaa, jolloin tilaisuudet olivat sunnuntaina ja maanantaina. Ohjelmassa oli kulloinkin useita hengellisiä tilaisuuksia sekä sielunhoidollisia tapaamisia yksittäisten vankien kanssa. Mukana ovat olleet vaihdellen Anu ja Jouko Jutila, Pertti Hottinen, Annikki ja Matti Salo sekä Soile Inkari. Pohjoisen matkoilla on vierailtu vaihtelevasti Iisalmen ja Kajaanin helluntaiseurakuntien ja Iisalmen Vapaaseurakunnan sunnuntain aamukokouksissa tuoden esille evankeliumia ja vankilatyöasiaa.
Helga ja Arvo Moilanen Kajaanista ovat pitäneet Alfa-kurssin Sukevan vankilassa. Tästäkin Alfa-kurssista on tullut rohkaisevaa ja kannustavaa palautetta. Yhdistys on tukenut heitä matkakuluissa.


6. INTERNET-TYÖ
Lokakuussa uusittiin yhdistyksemme Internet-sivut, minkä työn Juhani Rajala teki ansiokkaasti suurella asiantuntemuksella. Sivujen Internet-osoite on:
http://www.evankeliointijavankilalahetys.net


7. TALOUDELLINEN TOIMINTA
Yhdistyksen maksuvalmius on ollut heikko. Jäsenmaksunsa ovat maksaneet vain 39 yhdistyksen jäsentä. Kuluja on pyritty säästämään, mm. neuvottelemalla edullinen pankkisopimus sekä ottamalla kirjanpito itse tehtäväksi. Erityinen kiitos kuuluu Liedon ev. lut. seurakunnan ystäväpiirille sekä Hämeenlinnan ja Iisalmen Vapaaseurakunnille, samoin kuin Malmin Saalem seurakunnalle uhrilahjoista. Samoin yhdistys haluaa kiittää niitä uhraajia, jotka ovat pyyteettömästi palvelleet Jumalaa tällä tavoin monissa eri tehtävissä.
Talouden tarkempi tila käy ilmi yhdistyksen tilinpäätösasiakirjoista.
Yhdistyksen rahastonhoitajana on toiminut Jani Isomäki, kirjanpidon on tehnyt Matti Salo ja tilintarkastajana on toiminut Lassi Erpiö.


8. YHDISTYSTIEDOT
Yhdistyksen hallitus vuonna 2008:
Matti Salo (puheenjohtaja)
Pertti Hottinen (varapj)
Soile Inkari (sihteeri)
Jani Isomäki (rahastonhoitaja)
Jouko Jutila

Aarni Koskikunnas (varajäsen)
Juhani Kokkonen (varajäsen)

Yhdistykseen kuuluu 90 jäsentä.

9. LOPUKSI
Kiitollisina toteamme, että tähän asti Herra on meitä auttanut ja että olemme Hänen armonsa avulla saaneet olla levittämässä Jumalan Sanaa vankien keskuuteen. Olemme myös kiitollisia hyvistä vankilapastoreista ja diakoneista, joiden kanssa olemme saaneet olla yhteistyössä Herramme elopellolla.
Lopuksi hallitus kiittää saamastaan tuesta ja myötäelämisestä kaikkia, jotka ovat olleet yhteisessä toiminnassa mukana eri tavoilla.


Turussa 10.2.2009
Evankeliointi ja Vankilalähetys ry:n hallitus

Kategoria(t): Toimintakertomus. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s