Toimintakertomus 2009

Evankeliointi ja Vankilalähetys ry
Y-tunnus 2182949-1


TOIMINTAKERTOMUS 2009


1. YLEISTÄ
Yhdistyksen tarkoitus on toteuttaa Jeesuksen antamaa lähetyskäskyä ja viedä evankeliumia vangeille sekä auttaa heitä muutenkin mahdollisuuksien mukaan. Vuonna 2009 toimintaa oli Turun vankilassa ja Käyrän avovankilassa, Kylmäkosken vankilassa sekä Hämeenlinnan keskusvankilassa ja Vanajan avovankilassa, pääkaupunkiseudulla Riihimäen ja Jokelan vankiloissa sekä pohjoisessa Sukevan ja Pelson sekä Kestilän vankiloissa.


2. KOKOUKSET
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin sunnuntaina 8.3. klo 14.00 Turun Kristillisellä Raittiusseuralla, Rauhankatu 12. Keltaisessa tuvassa.. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat. Toimintakertomus ja tilinpäätös vahvistettiin esitetyssä muodossa ja tilivelvollisille myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.
Toimintasuunnitelma talousarvioineen hyväksyttiin selventävän keskustelun jälkeen. Jäsenmaksu säilytettiin 10 ? suuruisena.¬
Hallitukseen valittiin: Matti Salo, Pertti Hottinen, Soile Inkari, Jani Isomäki ja Jouko Jutila sekä varalle Aarni Koskikunnas ja Juhani Kokkonen.
Tilintarkastajaksi valittiin Lassi Erpiö ja varalle Lauri Lahtinen.

3. HALLITUS
Hallitus on pitänyt järjestäytymiskokouksen jälkeen yhden virallisen puhelinkokouksen. Hallituksen jäsenten pitkistä etäisyyksistä johtuen käytännön asioita on hoidettu puhelimitse ja yhteisissä tilaisuuksissa on myös keskusteltu yhdistyksen hallinnollisista asioista. Koko jäsenistölle on lähetetty kaksi jäsenkirjettä ja joulutervehdys. Joulutervehdykset lähetettiin myös yhteistyökumppaneille.
Järjestäytymiskokouksessa valittiin puheenjohtajaksi Matti Salo, varapuheenjohtajaksi Pertti Hottinen, sihteeriksi Soile Inkari ja rahastonhoitajaksi Jani Isomäki.
Hallitus päätti myös korvausperusteet puhelin- ja matkakuluista (puhelinkorvaus 20 ?/kk aluetoiminnan vetäjille; matkakorvaus 20 snt/km). Kaikkia korvauksia ei ole maksettu, vaan vastuunkantajat ovat tehneet paljon työtä talkooperiaatteella.

4. EDUSTUKSET, SEMINAARIT JA KOULUTUS
Yhdistys on Sininauhaliiton ja KAN ry:n jäsen ja on ollut mukana Sininauhaliiton Länsi-Suomen aluetyötoiminnassa. Näiden vuosikokouksiin ei lähetetty edustajia. Yhdistys on mukana myös Kriminaalihuollon tukisäätiön ylläpitämässä Portti vapauteen – portaalissa.
Kohtaamispaikkojen valtakunnallinen seminaarin teemana oli Hyvinvointia kohtaamisesta osa IV 9?10.2.2009 Turun kristillisellä Opistolla. Osallistujat yhdistyksestä olivat Annikki ja Matti Salo sekä Eila Turtiainen.
Sininauhaliiton jäsenjärjestöpäivät olivat 3.3.2009 Torpan kurssikeskuksessa Tampereella. Osanottajat olivat Annikki ja Matti Salo. Yhdistyksellä oli 20 minuutin neuvonta-audienssi Raha-automaattiyhdistyksen kehittämispäällikkö Pekka Mykrän kanssa RAY-avustuksen hakemiseksi. Vuosikokouksessa päätettiin kuitenkin saadun profetian pohjalta olla hakematta.
Hämeenlinnan keskusvankilassa on ollut kaksi koulutuspäivää, jonne Anu ja Jouko Jutila ovat osallistuneet.
Helluntaiherätyksen vankilatyön linjausseminaari pidettiin 14.3.2009, Kangasalan helluntaiseurakunta, osallistujat yhdistyksestä Annikki ja Matti Salo.
Vankilalähetysseminaari 15 – 17.5.2009 Pelastusarmeijan koulutuskeskuksessa Vihdissä, johon osallistuivat yhdistyksestä Antti Sainio, Pertti Hottinen sekä Annikki ja Matti Salo.
Kristillisen vankila- ja kriminaalityön yhteistyöverkoston – Prison Fellowship Finland ry:n järjestämät alueelliset koulutuspäivät Länsi-Suomen osalta pidettiin 5.9.2009 Seinäjoella, osallistujat yhdistyksestä Soile Inkari ja Lauri Lahtinen. Aluevankilapäivät on järjestetty aluevankilajaon mukaisesti ja pastoreiden toivomus on ollut, että mahdollisimman moni vankilatyötä tekevä osallistuisi koulutukseen.


5. HENGELLINEN JA MUU TOIMINTA
Turun toiminta-alue
Yhdistyksen projektivastaavana Turun toiminta-alueella on toiminut Soile Inkari. Jumalanpalveluksia Saramäen vankilassa on kuluneena vuonna ollut kuusi kertaa. Joka kerta on ollut kaksi erillistä jumalanpalvelusta, toinen miehille ja toinen naisille. Saramäen vankilassa raamattupiiri Naisten päihteettömällä osastolla maanantaisin 1.1.-29.11. klo 12-13 ja torstaisin 30.11.-31.12. klo 12-13, myös kesän (Annikki Saloja Eila Turtiainen, varamiehenä Soile Inkari). Osanottajia on ollut keskimäärin kahdeksan. Ensin oli vastustusta, mutta sitten tuli kolme tyttöä samalla kertaa uskoon ja tämän jälkeen yksittäisiä tyttöjä on tullut uskoon.
Saramäen vankilassa Työmiesten osastolla sunnuntaisin 1.2.- 31.12., kesäaika pois lukien, klo 9-10 (Annikki ja Matti Salo). Kevätkaudella oli 1-4 osanottajaa, mutta syyskaudella piiri on potenut osanottajakatoa.
Käyrän avovankilassa on pidetty raamattupiiri joka neljäs torstai klo 18- 19, myös kesän (Annikki ja Matti Salo). Osanottajia on ollut 1-6/kerta.
Laitilassa Jani Isomäen luona on pidetty useita hengellisiä tilaisuuksia vankilatyön merkeissä. Puhujavieraina ovat olleet mm. Pertti Hottinen, Antti Sainio ja Lauri Lahtinen.

Hämeenlinnan toiminta-alue
Yhdistyksen projektivastaavina Hämeenlinnan toiminta-alueella ovat toimineet Jouko ja Anu Jutila.
Hämeenlinnan keskusvankilassa on pidetty kolme jumalanpalvelusta ja naisten piiri on kokoontunut kaksi kertaa. Keskusvankilassa on ollut perinteinen joulujuhla, johon yhdistyksen jäsenet ovat osallistuneet mm. tarjoilijoina.
Vanajan vankilasta on kuljetettu vankeja Hämeenlinnan Vapaaseurakunnassa pidettyihin Ilosanoman iltoihin. Vanajalla on pidetty myös Alfa -kurssi, johon kuuluu kymmenen kokoontumiskertaa. Aila ja Eino Vitikainen ovat vastanneet Alfa-työstä.
Kylmäkosken vankilassa jumalanpalveluksia on ollut kolme. Lisäksi Jutiloilla on selliluvat Kylmäkoskelle, joten he ovat voineet myös henkilökohtaisesti kohdata vankeja. Näitä sielunhoidollisia keskusteluja on ollut kerran kuukaudessa ja ne on pidetty vankilan kirkossa. Kylmäkoskella on ollut lisäksi kuusi Sanan ja rukouksen iltaa. Kalvola-kodissa on pidetty kaksi hengellistä iltaa.
äiti-lapsityötä on jatkettu jälkiyhteydenpitona. Jouko ja Anu Jutila ovat huolehtineet vangin lapsesta kotonaan ja auttaneet vankeja kuljetuksissa ja käytännön asioissa.
Ruokaa on saatu Lidl:n keskusvarastolta Janakkalan Turengista, ja sitä on jaettu vangeille sekä muille hädänalaisille. Iittalan S-marketista on haettu ruokaa joka päivä ja sitä on jaettu eteenpäin.
Hämeenlinnan Vapaakirkolla on pidetty kaksi vankilatyön iltaa, kerran keväällä ja kerran syksyllä.

Pääkaupunkiseudun toiminta-alue
Yhdistyksen projektivastaavana on pääkaupunkiseudun toiminta-alueella ollut Pertti Hottinen.
Riihimäen ja Jokelan vankiloissa on pidetty jumalanpalveluksia ja hengellisiä tilaisuuksia, Riihimäellä 4 kertaa ja Jokelassa 8 kertaa. Vankeja on tullut uskoon ja Jumala on vaikuttanut väkevästi monen vangin elämään. Pertin työtovereina on ollut Antti Sainio, Ilmari Kauppinen ja Juhani Kokkonen.
Hengellisiä vankilatyön iltoja on pidetty eri seurakunnissa. Vankilapäivä Antti Sainion laulujen merkeissä pidettiin 1.5.2009 Korson helluntaiseurakunnassa, yhdistyksestä osanottajina Antti Sainio, Ilmari Kauppinen, Pertti Hottinen sekä Annikki ja Matti Salo.
Pertti Hottinen ystävineen on käynyt pitämässä hengellisiä kokouksia Lahden Kan -kodilla viisi kertaa, Tervalammen hoitolassa kahdeksan kertaa, JSK -kellarissa Haminassa kaksi kertaa ja Helsingin vieraskodilla kolme kertaa. Helsingin vieraskoti on uusi kohde, joka on avautunut työlle.
Lahden Kotirannan leirikeskuksessa pidettiin päihdeleiri 11. – 13.6. Pertti Hottinen oli mukana vastuunkantajana.

Pohjoisen toiminta-alue
Pelson vankilassa vierailtiin kolme kertaa, jolloin tilaisuudet olivat perjantaina ja lauantaina. Sukevan vankilassa vierailtiin myös kolme kertaa, jolloin tilaisuudet olivat sunnuntaina ja maanantaina. Ohjelmassa oli kulloinkin useita hengellisiä tilaisuuksia sekä sielunhoidollisia tapaamisia yksittäisten vankien kanssa. Mukana ovat olleet vaihdellen Anu ja Jouko Jutila, Pertti Hottinen ja Antti Sainio, Annikki ja Matti Salo sekä Soile Inkari. Pohjoisen matkoilla on vierailtu vaihtelevasti Iisalmen ja Kajaanin helluntaiseurakuntien ja Iisalmen Vapaaseurakunnan sunnuntain aamukokouksissa tuoden esille evankeliumia ja vankilatyöasiaa.
Helga ja Arvo Moilanen Kajaanista ovat pitäneet Alfa-kurssin Sukevan vankilassa. Alfa-kurssista on tullut rohkaisevaa ja kannustavaa palautetta. Yhdistys on tukenut heitä matkakuluissa.


6. INTERNET-TYÖ
Yhdistyksen Internet -sivujen osoite on:
http://www.evankeliointijavankilalahetys.net/


7. TALOUDELLINEN TOIMINTA
Yhdistys haluaa kiittää niitä uhraajia, jotka ovat antaneet vapaaehtoisia lahjoituksia yhdistykselle. Samoin kiitos kuuluu niille monille vapaaehtoisille, jotka ovat pyyteettömästi palvelleet Jumalaa tällä tavoin monissa eri tehtävissä.
Lauluyhtye Aamurusko ähtäristä lahjoitti 3.6.2009 CD-äänitettään ”Vain taivas tietää” 50 kpl Evankeliointi ja Vankilalähetys ry:lle jaettavaksi vankilatyössä. äänitteet annettiin Helsingin, Hämeenlinnan ja Turun ryhmien toimesta jaettavaksi vankiloissa.
RAY:n anomusta ei tehty vuosikokouksessa käydyn keskustelun perusteella.
Talouden tarkempi tila käy ilmi yhdistyksen tilinpäätösasiakirjoista.
Yhdistyksen rahastonhoitajana on toiminut Jani Isomäki, kirjanpidon on tehnyt Matti Salo ja tilintarkastajana on toiminut Lassi Erpiö.


8. YHDISTYSTIEDOT
Yhdistyksen hallitus vuonna 2008:
Matti Salo (puheenjohtaja)
Pertti Hottinen (varapj)
Soile Inkari (sihteeri)
Jani Isomäki (rahastonhoitaja)
Jouko Jutila

Aarni Koskikunnas (varajäsen)
Antti Sainio (varajäsen)

Yhdistykseen kuuluu 90 jäsentä.

9. LOPUKSI
Kiitollisina toteamme, että tähän asti Herra on meitä auttanut ja että olemme Hänen armonsa avulla saaneet olla levittämässä Jumalan Sanaa vankien keskuuteen. Olemme myös kiitollisia hyvistä vankilapastoreista ja diakoneista, joiden kanssa olemme saaneet olla yhteistyössä Herramme elopellolla.
Lopuksi hallitus kiittää saamastaan tuesta ja myötäelämisestä kaikkia, jotka ovat olleet yhteisessä toiminnassa mukana eri tavoilla.


Turussa 11.1.2010
Evankeliointi ja Vankilalähetys ry:n hallitus

Kategoria(t): Toimintakertomus. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s