Toimintakertomus 2010

Evankeliointi ja Vankilalähetys ry

Y-tunnus 2182949-1


TOIMINTAKERTOMUS 2010


1. YLEISTÄ
Yhdistyksen tarkoitus on toteuttaa Jeesuksen antamaa lähetyskäskyä ja viedä evankeliumia vangeille sekä auttaa heitä muutenkin mahdollisuuksien mukaan. Vuonna 2010 toimintaa oli Turun vankilassa ja Käyrän avovankilassa, Kylmäkosken vankilassa sekä Hämeenlinnan keskusvankilassa, pääkaupunkiseudulla Riihimäen ja Jokelan vankiloissa sekä pohjoisessa Sukevan ja Pelson vankiloissa. Uusina työkohteina ovat olleet Sulkavan, Kuopion ja Mikkelin sekä Konnunsuon vankilat.


2. KOKOUKSET
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin lauantaina 6.2.2010 klo 14 Iittalassa Vapaakirkon kokoushuoneella Koulutie 39. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat. Toimintakertomus ja tilinpäätös vahvistettiin esitetyssä muodossa ja tilivelvollisille myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.
Toimintasuunnitelma talousarvioineen hyväksyttiin. Jäsenmaksu säilytettiin 10€ suuruisena.
Hallitukseen valittiin: Matti Salo, Pertti Hottinen, Soile Inkari, Jani Isomäki ja Jouko Jutila sekä varalle Aarni Koskikunnas ja Antti Sainio.
Tilintarkastajaksi valittiin Lassi Erpiö ja varalle Lauri Lahtinen.

3. HALLITUS
Hallitus on kokoontunut Iittalassa ennen ja jälkeen vuosikokouksen sekä Hämeenlinnassa 9.10 sekä pitänyt virallisen puhelinkokouksen 26.3.. Hallituksen jäsenten pitkistä etäisyyksistä johtuen käytännön asioita on hoidettu puhelimitse, sähköpostitse sekä yhteisissä tilaisuuksissa on keskusteltu yhdistyksen hallinnollisista asioista. Koko jäsenistölle on lähetetty jäsenkirje ja joulutervehdys. Joulutervehdykset lähetettiin myös yhteistyökumppaneille.
Järjestäytymiskokouksessa valittiin puheenjohtajaksi Matti Salo, varapuheenjohtajaksi Pertti Hottinen, sihteeriksi Soile Inkari ja rahastonhoitajaksi Jani Isomäki.
Hallitus päätti myös korvausperusteet puhelin- ja matkakuluista (laskun mukaan puhelinkorvaus 20 €/kk aluetoiminnan vetäjille; matkakorvaus 25 snt/km). Kaikkia korvauksia ei ole maksettu, vaan vastuunkantajat ovat tehneet paljon työtä talkooperiaatteella.

4. EDUSTUKSET, SEMINAARIT JA KOULUTUS
Yhdistys on Sininauhaliiton jäsen sekä jäsenenä kansainvälisessä Prison Fellowship of Finland-järjestössä. Yhdistys on mukana myös Kriminaalihuollon tukisäätiön ylläpitämässä Portti vapauteen – portaalissa.
Kylmäkosken vankilassa on ollut koulutusilta 22.4, jonne Anu ja Jouko Jutila ovat osallistuneet.
Vankilalähetysseminaari 14. – 16.5. Pelastusarmeijan koulutuskeskuksessa Vihdissä, johon osallistuivat yhdistyksestä Antti Sainio ja Pertti Hottinen.
Turussa Maarian pappilassa pastori Tapio Pastila piti alueellisen koulutustilaisuuden vapaaehtoisessa vankilatyössä mukana oleville henkilöille. Tilaisuuteen osallistuvat yhdistyksestä Annikki ja Matti Salo, Annmari ja Ismo Keskitapio. Lauri Lahtinen, Eila Turtiainen sekä Soile Inkari.
Evankeliointi ja vankilalähetyksen 10-vuotisjuhla pidettiin Hämeenlinnan Vapaaseurakunnan tiloissa 9.10. Suomen Viikkolehti julkaisi tilaisuudesta Annikki Salon kirjoittaman selostuksen (nro 43/27.10.2010, sivu 9).
Lauri Lahtinen kirjoitti historian poimintoja yhdistyksen 10-vuotistaipaleelta nimellä ”Pienistä puroista iso virta”, mikä lähetettiin yhdistyksen jäsenille jäsenkirjeen osana.
Valtakunnallisille vankilalähetyspäiville 5.-7.11. Tampereen Adventtikirkossa osallistuivat Pertti Hottinen, Antti Sainio, Lauri Lahtinen, Anu ja Jouko Jutila sekä Tapio Kangas. Päivien teemana oli Kuka on lähimmäiseni.


5. HENGELLINEN JA MUU TOIMINT A
Turun toiminta-alue
Yhdistyksen projektivastaavana Turun toiminta-alueella on toiminut Soile Inkari.
Jumalanpalveluksia Saramäen vankilassa on kuluneena vuonna ollut kuusi kertaa, jolloin on ollut erilliset jumalanpalvelukset miehille ja naisille. Päävastuussa jumalanpalveluksista ovat olleet Soile Inkari ja Lauri Lahtinen. Ryhmien kokoonpano on vaihdellut.
Saramäen vankilassa Naisten raamattupiiri kokoontui torstaisin klo 12 – 13, myös kesäajan, päihdekuntoutusosastolla (Annikki Salo ja Eila Turtiainen, varamiehenä Soile Inkari): Osasto toimii kurssimuotoisena, joten piiri saavuttaa huomattavan määrän vankilalähimmäisiä. Osanottajia on ollut vaihdellen 3 – 8.
Saramäen vankilassa on kokoontunut miesten raamattupiiri Työmiesten osastolla sunnuntaisin klo 9 – 10. Osanottajia on ollut 1 – 3. Raamattupiiri keskeytettiin lokakuussa, koska piirissä käyneet siirtyivät muualle eikä uusia tullut. Pastori on ilmoittanut piiristä ja se aloitetaan, kun tulokkaita löytyy. Raamattupiiristä vastuuta ovat kantaneet Annikki ja Matti Salo.
Saramäen vankilassa on ollut useita sielunhoidollisia vankitapaamisia (Annikki ja Matti Salo sekä Eila Turtiainen).
Käyrän avovankilassa on pidetty raamattupiiri joka kuukauden neljäs torstai klo 18- 19, myös kesän (Annikki ja Matti Salo). Osanottajia on ollut vaihdellen 1- 8. Jouluaaton aattona pidettiin jouluinen tilaisuus yhdessä Kimmo Nurmisen ja Leonard Stenroosin kanssa.

Hämeenlinnan toiminta-alue
Yhdistyksen projektivastaavina Hämeenlinnan toiminta-alueella ovat toimineet Jouko ja Anu Jutila.
Hämeenlinnan keskusvankilassa on pidetty yhdeksän jumalanpalvelusta ja naisten raamattupiiri on kokoontunut kaksi kertaa. Keskusvankilassa on kokoontunut Alfa-kurssi, jonka vastuuhenkilöinä ovat toimineet Aila ja Eino Vitikainen.
Kylmäkosken vankilassa Sanan ja rukouksen iltoja on ollut kaksi kertaa. Jutiloilla on selliluvat Kylmäkoskelle, joten he ovat voineet myös henkilökohtaisesti kohdata vankeja. Näitä sielunhoidollisia keskusteluja on ollut kerran kuukaudessa erillisessä tähän tarkoitukseen varatussa tilassa.
Ruokaa on saatu kerran viikossa Lidl:n keskusvarastolta Janakkalan Turengista, ja sitä on jaettu vangeille sekä muille hädänalaisille.
Hämeenlinnan Vapaakirkolla on pidetty vankilalähetyskokous 28.2. jolloin puhujina ovat olleet Antti Sainio, Pertti Hottinen, Annikki ja Matti Salo sekä Jouko Jutila ja kuoro.
Myös Iittalassa Vapaaseurakunnan tiloissa on pidetty vankilalähetyspäivä 31.8., jolloin puhujana on ollut Lauri Lahtinen ja vastuunkantajina Anu ja Jouko Jutila.

Pääkaupunkiseudun toiminta-alue
Yhdistyksen projektivastaavana on pääkaupunkiseudun toiminta-alueella ollut Pertti Hottinen.
Riihimäen ja Jokelan vankiloissa on pidetty jumalanpalveluksia ja hengellisiä tilaisuuksia. Vankeja on tullut uskoon ja Jumala on vaikuttanut väkevästi monen vangin elämään. Ainakin yhden vankilassa uskoon tulleen veljen Pertti Hottinen kastoi Malmin Saalemissa. Pertin työtovereina ovat olleet Antti Sainio sekä Ilmari ja Roosa Kauppinen. Alkuvuodesta myös Jussi Kokkonen oli mukana, mutta hän kuoli syksyllä.
Pertti Hottinen ystävineen on käynyt pitämässä hengellisiä kokouksia Lahden Kan –kodilla, Tervalammen hoitolaitoksessa kerran kuussa ja Helsingin vieraskodilla kerran kuussa. Helsingin vieraskoti avautui viime vuonna työlle.
Lahden Kotirannan leirikeskuksessa pidettiin 11. – 13.6 päihdeleiri, jossa Pertti Hottinen oli mukana vastuunkantajana.

Pohjoisen toiminta-alue
Pelson vankilassa vierailtiin neljä kertaa, jolloin tilaisuudet olivat perjantaina ja lauantaina. Sukevan vankilassa vierailtiin kahdeksan kertaa, jolloin tilaisuudet olivat sunnuntaina ja maanantaina. Ohjelmassa oli kulloinkin useita hengellisiä tilaisuuksia sekä sielunhoidollisia tapaamisia yksittäisten vankien kanssa. Mukana ovat olleet vaihdellen Anu ja Jouko Jutila sekä Paula ja Markku Rekola, Pertti Hottinen, Antti Sainio, Annikki ja Matti Salo, Soile Inkari ja Juhani Rajala. Pohjoisen matkoilla on vierailtu vaihtelevasti Iisalmen ja Kajaanin helluntaiseurakuntien ja Iisalmen Vapaaseurakunnan sunnuntain aamukokouksissa tuoden esille evankeliumia ja vankilatyöasiaa.
Helga ja Arvo Moilanen Kajaanista ovat pitäneet Alfa-kurssin Sukevan vankilassa. Alfa-kurssista on tullut rohkaisevaa ja kannustavaa palautetta. Yhdistys on tukenut heitä matkakuluissa.

Itä-Suomen toiminta-alue
Uutena alueena on toimintaan tullut mukaan Itä-Suomen alue. Tapio Kangas on tehnyt hengellistä työtä Sulkavan, Kuopion, Mikkelin, Naarajärven ja Konnunsuon vankiloissa sekä on lisäksi vieraillut Sukevan vankilassa. Tapio Kangas on vetänyt kotipaikkaryhmää Naarajärven ja Mikkelin vankiloissa. Tapio Kangas on pitkään tehnyt vankilatyötä eri vankiloissa, mutta nyt hän on saanut tukea työhönsä myös Evankeliointi ja vankilalähetykseltä.


6. INTERNET-TYÖ
Yhdistyksen Internet -sivujen osoite on: http://www.evankeliointijavankilalahetys.net/


7. TALOUDELLINEN TOIMINTA
Yhdistys haluaa kiittää niitä uhraajia, jotka ovat antaneet vapaaehtoisia lahjoituksia yhdistykselle. Samoin kiitos kuuluu niille monille vapaaehtoisille, jotka ovat pyyteettömästi palvelleet Jumalaa tällä tavoin monissa eri tehtävissä.
Talouden tarkempi tila käy ilmi yhdistyksen tilinpäätösasiakirjoista.
Yhdistyksen rahastonhoitajana on toiminut Jani Isomäki, kirjanpidon on tehnyt Matti Salo ja tilintarkastajana on toiminut Lassi Erpiö.


8. YHDISTYSTIEDOT
Yhdistyksen hallitus vuonna 2010:
Matti Salo (puheenjohtaja)
Pertti Hottinen (varapj)
Soile Inkari (sihteeri)
Jani Isomäki (rahastonhoitaja)
Jouko Jutila

Aarni Koskikunnas (varajäsen)
Antti Sainio (varajäsen)
Yhdistykseen kuuluu 97 jäsentä, joista 55 jäsentä on maksanut jäsenmaksunsa.


9. LOPUKSI
Kiitollisina toteamme, että tähän asti Herra on meitä auttanut ja että olemme Hänen armonsa avulla saaneet olla levittämässä Jumalan Sanaa vankien keskuuteen. Olemme myös kiitollisia hyvistä vankilapastoreista ja diakoneista, joiden kanssa olemme saaneet olla yhteistyössä Herramme elopellolla.
Lopuksi hallitus kiittää saamastaan tuesta ja myötäelämisestä kaikkia, jotka ovat olleet yhteisessä toiminnassa mukana eri tavoilla.

Turussa 1.2.2011
Evankeliointi ja Vankilalähetys ry:n hallitus

Kategoria(t): Toimintakertomus. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s