Toimintakertomus 2011

Evankeliointi ja Vankilalähetys ry

Y-tunnus 2182949-1

TOIMINTAKERTOMUS 2011

1. YLEISTÄ
Yhdistyksen tarkoitus on toteuttaa Jeesuksen antamaa lähetyskäskyä ja viedä evankeliumia vangeille sekä auttaa heitä muutenkin mahdollisuuksien mukaan. Vuonna 2011 toimintaa oli Turun vankilassa ja Käyrän avovankilassa, Kylmäkosken vankilassa sekä Hämeenlinnan keskusvankilassa, pääkaupunkiseudulla Riihimäen ja Jokelan vankiloissa sekä pohjoisessa Sukevan ja Pelson vankiloissa. Lisäksi työkohteina ovat olleet Sulkavan, Kuopion, Naarajärven ja Mikkelin sekä Konnunsuon vankilat. Yhdistys antoi maaliskuussa lausunnon Sininauhaliiton suunnitteluryhmälle aiheesta: ”Päihdetyön erikoisammattitutkinnon tarve”. Yhdistys muisti pastori Juhani Vidgreniä hänen eläkkeellelähtöjuhlassaan 11.7. Sukevan vankilassa.

2. KOKOUKSET
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin lauantaina 26.3.2011 Malmin Saalem -seurakunnan rukoushuoneella Malmin Asematie 3, Helsinki. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat. Toimintakertomus ja tilinpäätös vahvistettiin esitetyssä muodossa ja tilivelvollisille myönnettiin tili- ja vastuuvapaus. Toimintasuunnitelma talousarvioineen hyväksyttiin. Jäsenmaksu säilytettiin 10€ suuruisena.
Hallitukseen valittiin: Matti Salo, Pertti Hottinen, Soile Inkari, Jani Isomäki ja Jouko Jutila, kaikki uudelleen, sekä varalle Aarni Koskikunnas ja Antti Sainio. Tilintarkastajaksi valittiin Lassi Erpiö ja varalle Lauri Lahtinen.

3. HALLITUS
Hallitus on kokoontunut Helsingissä 26.3.2011 ennen ja jälkeen vuosikokouksen sekä pitänyt virallisen puhelinkokouksen 5.12.2011. Hallituksen jäsenten pitkistä etäisyyksistä johtuen käytännön asioita on hoidettu puhelimitse ja sähköpostitse sekä yhteisissä tilaisuuksissa on keskusteltu yhdistyksen hallinnollisista asioista. Koko jäsenistölle on lähetetty kaksi jäsenkirjettä ja joulu/uudenvuodentervehdys. Joulutervehdykset lähetettiin myös yhteistyökumppaneille. Järjestäytymiskokouksessa valittiin puheenjohtajaksi Matti Salo, varapuheenjohtajaksi Pertti Hottinen, sihteeriksi Soile Inkari ja rahastonhoitajaksi Jani Isomäki. Hallitus päätti myös korvausperusteet puhelin- ja matkakuluista (laskun mukaan puhelinkorvaus 20 €/kk aluetoiminnan vetäjille; matkakorvaus 25 snt/km). Kaikkia korvauksia ei ole maksettu, vaan vastuunkantajat ovat tehneet paljon työtä talkooperiaatteella.

4. EDUSTUKSET, SEMINAARIT JA KOULUTUS
Yhdistys on Sininauhaliiton jäsen sekä jäsenenä kansainvälisessä Prison Fellowship of Finland-järjestössä. Yhdistys on mukana myös Kriminaalihuollon tukisäätiön ylläpitämässä viestintäverkostossa ”Rehellistä elämää”. Yhdistyksemme tiedot on päivitetty portaalissa ”Yhdistyssivut”. Kristillisen vankila- ja kriminaalityön yhteistyöverkoston – Prison Fellowship Finland ry:n järjestämään Kirkkojen vankilatyön valtakunnalliseen koulutuskonferenssiin osallistuivat 15. – 17.4. Turun kristillisessä opistossa Soile Inkari, Airi ja Lauri Lahtinen, Annikki ja Matti Salo sekä Eila Turtiainen. Vankilalähetysseminaari ”Puhtaat verkot” 13. – 15.5. pidettiin Pelastusarmeijan koulutuskeskuksessa Vihdissä, johon osallistuivat yhdistyksestä Pertti Hottinen (aamuhartaus), Annikki ja Matti Salo (esitys: Vankiloissa koettua) sekä Antti Sainio (Raamattutunti; Verkot puhtaiksi). Matti Salo osallistui Sininauhaliiton jäsenjärjestöilleen 6.9. järjestämään lakikoulutukseen Helsingissä. Hämeenlinnan keskusvankilassa on ollut viisi pastorin järjestämää koulutuskertaa. Mukana ovat olleet Anu ja Jouko Jutila. Valtakunnalliset vankilalähetyspäivät pidettiin Korsossa Helsingissä 4. – 6.11.2011. Järjestäjinä olivat Adventtikirkko, Evankelisluterilainen kirkko, Helluntaiherätys, Pelastusarmeija, ja Vapaakirkko. Kirkkokuntien ja niiden paikallisten seurakuntayhteisöjen edustajat yhdessä vastasivat päivien sisällöstä ja ohjelmasta. Päiville osallistuivat Pertti Hottinen ja Antti Sainio.

5. HENGELLINEN JA MUU TOIMINTA

Turun toiminta-alue
Yhdistyksen projektivastaavana Turun toiminta-alueella on toiminut Soile Inkari. Jumalanpalveluksia Saramäen vankilassa on kuluneena vuonna ollut kuusi kertaa, jolloin on ollut erilliset jumalanpalvelukset miehille ja naisille.(Soile Inkari, Lauri Lahtinen, lisäksi vaihdellen eri henkilöitä) Saramäen vankilassa Naisten raamattupiiri kokoontui päihdekuntoutusosastolla torstaisin klo 12 – 13, myös kesäajan, (Annikki Salo ja Eila Turtiainen, varamiehenä Soile Inkari). Osasto toimii kurssimuotoisena, joten piiri saavuttaa huomattavan määrän vankilalähimmäisiä. Osanottajia on ollut vaihdellen 3 – 8. Saramäen vankilassa kokoontunut Työmiesten osaston raamattupiiri on ollut tauolla vuoden 2011. Saramäen vankilassa on ollut useita sielunhoidollisia vankitapaamisia (Annikki ja Matti Salo sekä Eila Turtiainen ja Lauri Lahtinen). Käyrän avovankilassa on pidetty raamattupiiri joka kuukauden neljäs torstai klo 18- 19, myös kesän (Annikki ja Matti Salo, varalla Airi ja Lauri Lahtinen). Osanottajia on ollut vaihdellen 1- 8. Yhteinen joulutilaisuus pidettiin 15.11. Vammalan Helluntaiseurakunnan ryhmän (Irmeli ja SeppoViljanen) ja Raision Vapaaseurakunnan ryhmän (Kimmo Nurminen, Seppo Peltomäki ja Leonard Stenroos) sekä Evankeliointi ja vankilalähetyksen ryhmän (Annikki Salo) kanssa.
Yhdistyksen projektivastaavina Hämeenlinnan toiminta-alueella ovat toimineet Jouko ja Anu Jutila. Hämeenlinnan keskusvankilassa on pidetty viisi jumalanpalvelusta ja naisten raamattupiiri on kokoontunut neljä kertaa sekä miesten raamattupiiri kerran. Keskusvankilassa on kokoontunut Alfa-kurssi, jonka vastuuhenkilöinä ovat toimineet Aila ja Eino Vitikainen. Hämeenlinnan keskusvankilassa pidettiin joulujuhla 13.12., jossa yhdistyksen väkeä toimi palvelutehtävissä tarjoilijoina. Kylmäkosken vankilassa jumalanpalveluksia on ollut kolme kertaa. Jutiloilla on selliluvat Kylmäkoskelle, joten he ovat voineet myös henkilökohtaisesti kohdata vankeja. Näitä sielunhoidollisia keskusteluja on ollut kerran kuukaudessa ja ne on pidetty vankilan kirkossa. Alfa-kurssin aikana sielunhoidolliset keskustelut on hoidettu yksittäisinä käynteinä. Alfa-kurssi on kokoontunut yhdeksän kertaa. Anu ja Jouko Jutila ovat vastanneet Alfa-kurssista. Ruokaa on saatu silloin tällöin Lidl:n keskusvarastolta Janakkalan Turengista, ja sitä on jaettu vangeille sekä muille hädänalaisille. Iittalassa Vapaaseurakunnan tiloissa on pidetty vankilalähetyspäivät 22.5. Vastuunkantajina ovat olleet Anu ja Jouko Jutila. Yhdistyksen perustajajäsen ja hallituksen jäsen Jouko Jutilan täyttäessä 70 v 5.9. vietettiin Hämeenlinnan Vapaaseurakunnassa arvokas syntymäpäiväjuhla, johon yhdistyksen tervehdyksen toivat Matti Salo ja Soile Inkari. Läsnä oli heidän lisäkseen yhdistyksestä mm. Airi ja Lauri Lahtinen, Annikki Salo, Pertti Hottinen ja Antti Sainio sekä Rosa ja Ilmari Kauppinen.
Helsingin toiminta-alue
Yhdistyksen projektivastaavana on pääkaupunkiseudun toiminta-alueella ollut Pertti Hottinen. Hänen ryhmäänsä ovat kuuluneet Ilmari ja Rosa Kauppinen, Ilpo Salo, Kari Koivisto, Niko Uusitalo, Riitta Kilpeläinen sekä Juhani ja Sirpa Juvonen. Elämän Sanaa on pidetty esillä Riihimäen vankilassa neljä kertaa, Jokelan vankilassa neljä kertaa ja Vantaan vankilassa kerran Pertti Hottinen ystävineen on käynyt pitämässä hengellisiä kokouksia Lahden Kan –kodilla seitsemän kertaa, Tervalammen hoitolaitoksessa viisi kertaa, Nubiksen asuntolassa yhdeksän kertaa ja Betlehem –kodissa kolme kertaa. Lahden Kotirannan leirikeskuksessa pidettiin 12. – 14.8. päihdeleiri, jossa Pertti Hottinen oli mukana vastuunkantajana.
Pohjoisen toiminta-alue
Pelson vankilassa vierailtiin neljä kertaa, jolloin tilaisuudet olivat perjantaina ja lauantaina. Sukevan vankilassa vierailtiin neljä kertaa, jolloin tilaisuudet olivat sunnuntaina ja maanantaina. Ohjelmassa oli kulloinkin useita hengellisiä tilaisuuksia sekä sielunhoidollisia tapaamisia yksittäisten vankien kanssa. Mukana ovat olleet vaihdellen Anu ja Jouko Jutila, Paula ja Markku Rekola, Pertti Hottinen, Ilpo Salo, Niko Uusitalo, Annikki ja Matti Salo, Soile Inkari ja Lauri Lahtinen. Pohjoisen matkoilla on vierailtu vaihtelevasti Iisalmen ja Kajaanin helluntaiseurakuntien ja Iisalmen Vapaaseurakunnan sunnuntain aamukokouksissa tuoden esille evankeliumia ja vankilatyöasiaa. Tapio Kangas on vieraillut usein Sukevan vankilassa, jossa on ollut hengellisten kokousten lisäksi henkilökohtaisia vankien sielunhoidollisia kohtaamisia. Helga ja Arvo Moilanen Kajaanista ovat pitäneet Alfa-kurssin Sukevan vankilassa. Alfa-kurssi on ollut hyvin tärkeä ja rohkaiseva vankien hengelliselle elämälle.
Itä-Suomen toiminta-alue
Tapio Kangas on tehnyt hengellistä työtä Itä- Suomen alueella. Hän on tehnyt työtä Mikkelin, Naarajärven, Kuopion ja Sukevan vankiloissa. Mikkelin vankilassa on ollut Raamattupiiri neljä kertaa ja sen lisäksi kirkkotilaisuudet. Kuopiossa hengellisiä kokouksia on ollut kolme kertaa vuodessa. Kotiseudullaan Savonlinnassa Tapio Kangas tekee kristillistä päihdetyötä. Hän käy kotikäynneillä viikoittain. Kesällä on ollut yhteiskristillisiä päihdeleirejä kaksi. Yhdistys on tukenut Tapio Kankaan hengellistä työtä kesäkuulle asti, jolloin hänelle avautui työ Virike ry:n kautta.

6. INTERNET-TYÖ
Yhdistyksen Internet -sivujen osoite on: http://www.evankeliointijavankilalahetys.net/

7. TALOUDELLINEN TOIMINTA
Yhdistys haluaa kiittää niitä uhraajia, jotka ovat antaneet vapaaehtoisia lahjoituksia yhdistykselle. Samoin kiitos kuuluu niille monille vapaaehtoisille, jotka ovat pyyteettömästi palvelleet Jumalaa tällä tavoin monissa eri tehtävissä. Talouden tarkempi tila käy ilmi yhdistyksen tilinpäätösasiakirjoista. Kiitollisina mainitaan, että Malmin Saalem lahjoitti 26.3. kolehdin yhdistykselle ja Kristittyjen Tuki ry Naantalissa kolehdin 17.7. sekä Naantalin ev.lut. seurakunta keräsi 9.10 kolehdin vankilatyölle. Nämä varat ohjattiin yhdistyksen työn kautta vankilatyöhön. Yhdistyksen rahastonhoitajana on toiminut Jani Isomäki, kirjanpidon on tehnyt Matti Salo ja tilintarkastajana on toiminut Lassi Erpiö.

8. YHDISTYSTIEDOT
Yhdistyksen hallitus vuonna 2011:
Matti Salo (puheenjohtaja)
Pertti Hottinen (varapj)
Soile Inkari (sihteeri)
Jani Isomäki (rahastonhoitaja)
Jouko Jutila

Aarni Koskikunnas (varajäsen)
Antti Sainio (varajäsen)
Yhdistykseen kuuluu 98 jäsentä, joista 59 jäsentä on maksanut jäsenmaksunsa, yksi myös vuodelle 2012. Uusia jäseniä yhdistyksen liittyi 20, yksi pääsi perille (Taimo Laitinen), viisi erosi omasta pyynnöstään ja 14 erotettiin useamman vuoden maksamattomien jäsenmaksujen takia.

9. LOPUKSI
Kiitollisina toteamme, että tähän asti Herra on meitä auttanut ja että olemme Hänen armonsa avulla saaneet olla levittämässä Jumalan Sanaa vankien keskuuteen. Olemme myös kiitollisia hyvistä vankilapastoreista ja diakoneista, joiden kanssa olemme saaneet olla yhteistyössä Herramme elopellolla. Lopuksi hallitus kiittää saamastaan tuesta ja myötäelämisestä kaikkia, jotka ovat olleet yhteisessä toiminnassa mukana eri tavoilla.

Turussa 1.2.2012
Evankeliointi ja Vankilalähetys ry:n hallitus

Kategoria(t): Toimintakertomus. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s