toimintakertomus 2012

 

Evankeliointi ja Vankilalähetys ry

Y-tunnus 2182949-1

Toimintakertomus 2012

1. YLEISTÄ

Yhdistyksen tarkoitus on toteuttaa Jeesuksen antamaa lähetyskäskyä ja viedä evankeliumia vangeille sekä auttaa heitä muutenkin mahdollisuuksien mukaan. Vuonna 2012 toimintaa oli Turun vankilassa ja Käyrän avovankilassa, Kylmäkosken vankilassa sekä Hämeenlinnan keskusvankilassa, pääkaupunkiseudulla Riihimäen, Jokelan, Sörkän ja Keravan vankiloissa sekä pohjoisessa Sukevan ja Pelson vankiloissa. Lisäksi työkohteina ovat Tapio Kankaan toimesta olleet Sulkavan, Kuopion, Naarajärven ja Mikkelin vankilat.

2. KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin lauantaina 17.3.2012 Naantalin Helluntaiseurakunnan  rukoushuoneella Soinistentie 5, Naantali. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat. Toimintakertomus ja tilinpäätös vahvistettiin esitetyssä muodossa ja tilivelvollisille myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.

Toimintasuunnitelma talousarvioineen hyväksyttiin. Jäsenmaksu säilytettiin 10€ suuruisena.­

Hallitukseen valittiin: Matti Salo, Pertti Hottinen, Soile Inkari, Jani Isomäki ja Jouko Jutila, kaikki uudelleen sekä varalle Aarni Koskikunnas ja Antti Sainio.

Tilintarkastajaksi valittiin Lassi Erpiö ja varalle Lauri Lahtinen.

3. HALLITUS

Hallitus kokoontui Naantalissa 17.3.2012 ennen ja jälkeen vuosikokousta sekä on pitänyt viralliset puhelinkokoukset 5.2.2012 ja 10.10.2012.  Hallituksen jäsenten pitkistä etäisyyksistä johtuen käytännön asioita on tämän lisäksi hoidettu puhelimitse ja sähköpostitse sekä yhteisissä tilaisuuksissa on keskusteltu yhdistyksen hallinnollisista asioista. Koko jäsenistölle on lähetetty kaksi jäsenkirjettä ja joulutervehdys. Joulutervehdykset lähetettiin myös yhteistyökumppaneille.

Järjestäytymiskokouksessa valittiin puheenjohtajaksi Matti Salo, varapuheenjohtajaksi Pertti Hottinen, sihteeriksi Soile Inkari ja rahastonhoitajaksi Jani Isomäki.

Vuosikokous päätti matkakulujen korvausperusteet  (30 snt/km, enintään 300 €/matka). Kaikkia korvauksia ei ole maksettu, vaan vastuunkantajat ovat tehneet paljon työtä talkooperiaatteella.

Jani Isomäki pyysi eroa yhdistyksen hallituksesta ja rahastonhoitajan tehtävistä marraskuussa henkilökohtaisten syiden takia, minkä jälkeen rahastonhoitajan tehtävät on hoitanut yhdistyksen puheenjohtaja Matti Salo.

4. EDUSTUKSET, SEMINAARIT JA KOULUTUS

Yhdistys on Sininauhaliiton jäsen sekä jäsenenä kansainvälisessä Prison Fellowship of Finland-järjestössä ja KAN ry:ssä. Yhdistys on mukana myös Kriminaalihuollon tukisäätiön ylläpitämässä viestintäverkostossa ”Rehellistä elämää”. Yhdistyksemme tiedot on päivitetty portaalissa ”Yhdistyssivut”.

Pelastusarmeijan järjestämään yhteiskristilliseen vankilalähetysseminaariin 18. – 20.5. Vihdin Nummelassa osallistuivat Antti Sainio ja Pertti Hottinen vastuunkantajina.

One Way Missionin Vammalan Helluntaiseurakunnassa järjestämillä vankilalähetyspäivälle 8.9. yhdistyksestä osallistuivat Soile Inkari, Lauri Lahtinen, Annikki ja Matti Salo sekä Eila Turtiainen.

Rauman Katulähetyksen järjestämään keskustelutilaisuuteen ”Ulkopuolisuuden vapautumisen kokemuksia” osallistuivat Raumalla 5.11. Annikki ja Matti Salo.

Kristillisen vankila- ja kriminaalityön yhteistyöverkoston – Prison Fellowship Finland ry:n järjestämään Kirkkojen vankilatyön valtakunnalliseen koulutuskonferenssiin osallistuivat 16. – 18.11. Turun kristillisellä opistolla Soile Inkari sekä Annikki ja Matti Salo.

Hämeenlinnan keskusvankilassa on ollut kolme pastorin järjestämää koulutuskertaa. Mukana ovat olleet Anu ja Jouko Jutila.

Yhdistys onnitteli vankilalähettejä Antti Sainion täyttäessä 8.7. 85 vuotta ja Juhani Rajalaa hänen täyttäessään 3.11. 50 vuotta.

5. HENGELLINEN JA MUU TOIMINTA

Turun toiminta-alue

Yhdistyksen projektivastaavana Turun toiminta-alueella on toiminut Soile Inkari.

Jumalanpalveluksia Turun (Saramäen) vankilassa on kuluneena vuonna ollut viisi kertaa, jolloin on ollut erilliset jumalanpalvelukset miehille ja naisille (Soile Inkari, Lauri Lahtinen, lisäksi vaihdellen eri henkilöitä).

Turun vankilassa naisten raamattupiiri kokoontui päihdekuntoutusosastolla torstaisin klo 12 – 13, myös kesäajan. Annikki Salo on vastannut raamattupiirin vedosta. Hänen mukanaan on ollut Eila Turtiainen ja loppuvuodesta  Päivi Karhiniemi. Varahenkilönä on ollut Soile Inkari. Osasto toimii kurssimuotoisena, joten piiri saavuttaa huomattavan määrän vankilalähimmäisiä. Osanottajia on ollut vaihdellen 1 – 8.

Turun vankilan työmiesten osastolla on kokoontunut miesten raamattupiiri sunnuntaisin klo 9 – 10, myös kesäajan. Annikki ja Matti Salo ovat vastanneet raamattupiirin toiminnasta. Osallistujia on ollut 1 – 5, useimmiten 1 – 2. Kaksi osanottajista opiskelee IsoKirjan Raamattukursseja kirjeitse.

Turun vankilassa on ollut useita sielunhoidollisia vankitapaamisia (Annikki ja Matti Salo sekä Eila Turtiainen ja Lauri Lahtinen).

Käyrän avovankilassa on pidetty hengellinen tilaisuus joka kuukauden neljäs torstai klo 18- 19 ja keväästä tämän lisäksi myös joka kuukauden toinen torstai, molemmat myös kesäajan. Annikki ja Matti Salo ovat kantaneet vastuun tilaisuuksista. Osanottajia on ollut vaihdellen 1- 8. Yhteinen joulutilaisuus pidettiin Vammalan Helluntaiseurakunnan (Heli ja Martti Viljanen sekä Leo Salo) ja Raision Vapaaseurakunnan (Kimmo Nurminen ja Seppo Peltomäki ) sekä Evankeliointi ja vankilalähetys ry:n ryhmän (Annikki ja Matti Salo) kanssa.

Myös vankilasta vapautuneisiin on pidetty yhteyttä. Erästä uskoon tullutta vapautuvaa vankia oltiin vastassa ja vietiin kotiseudulle, vieden hänet myös paikkakunnan poliisiasemalle ja sosiaalitoimistoon sekä ruokakauppaan (Annikki ja Matti Salo).

Hämeenlinnan toiminta-alue

Yhdistyksen projektivastaavina Hämeenlinnan toiminta-alueella ovat toimineet Jouko ja Anu Jutila.

Hämeenlinnan keskusvankilassa on pidetty kuusi jumalanpalvelusta, ja naisten raamattupiiri on kokoontunut siellä kaksi kertaa sekä miesten raamattupiiri samoin kaksi kertaa. Keskusvankilassa on kokoontunut Alfa-kurssi, jonka vastuuhenkilöinä ovat toimineet Aila ja Eino Vitikainen. Alfa-kurssiin kuuluu kymmenen eri kokoontumiskertaa.

Hengellisiä kuoroiltoja on ollut kuusi kertaa. Jouko Jutila on soitellut haitaria ja useammalla vangilla on ollut kitarat. Mukana on saattanut olla viisikin vankia, jotka soittavat kitaroitaan. Pojat ovat olleet innokkaita harjoittelemaan uusia hengellisiä lauluja. Kerran Anu ja Jouko olivat myöhässä ja kun he lähestyivät kokoustilaa, niin käytävä vain raikui poikien laulusta ja kitaransoitosta.

Hämeenlinnan keskusvankilassa pidettiin joulujuhla 13.12., jossa yhdistyksen väkeä toimi palvelutehtävissä tarjoilijoina. Joulujuhlassa tuodaan ensin hengellinen sanoma ja lauletaan joululauluja, sitten on vuorossa jouluruuat ja päälle vielä kahvit.

Kylmäkosken vankilassa jumalanpalveluksia on ollut kaksi kertaa. Sielunhoitokeskusteluja on ollut viisi kertaa klo 12 – 15. Vartijat tuovat vuorollaan ne vangit, jotka ovat ilmoittautuneet keskusteluihin.  Alfa-kurssi on kokoontunut yhdeksän kertaa, Anu ja Jouko Jutila vastatessa siitä.

Iittalassa Vapaaseurakunnan tiloissa pidettiin vankilalähetyspäivät 25.3. yhteistyössä Hämeenlinnan Vapaaseurakunnan kanssa, vastuunkantajina Anu ja Jouko Jutila.

Loimalahdessa pidettiin 25.8. Evankeliointi ja vankilalähetyksen ja Hämeenlinnan ev.lut. seurakunnan diakoniatyön yhteinen tapaaminen vankilatyön  merkeissä.

Anu ja Jouko Jutila ovat uskollisesti käyneet sielunhoitokeskusteluja vangin luona, joka vapautettiin vankilasta syöpäsairauden vuoksi.

Ruokaa on saatu silloin tällöin Lidl:n keskusvarastolta Janakkalan Turengista, ja sitä on jaettu vangeille sekä muille hädänalaisille.  Joulurahaa on viety vangin perheelle.

Helsingin toiminta-alue

Yhdistyksen projektivastaavana pääkaupunkiseudun toiminta-alueella on ollut Pertti Hottinen, uskollisina työtovereinaan Antti Sainio ja Ilmari Kauppinen. Heidän lisäksi on ollut vaihdellen eri henkilöitä. Herran Sana ei tyhjänä palaja, vaan tekee sen, mitä varten Sana lähetettiin.

Keravan vankilassa on pidetty viisi jumalanpalvelusta, ja pappi iloitsi, kun ennätysmäärä miehiä oli paikalla. Kiitos Herralle! Riihimäen vankilassa oli kuusi tilaisuutta ja Jokelan vankilassa kolme. Sörkän vankilaan avautui mahdollisuus hengelliseen tilaisuuteen Väinö Aholan ja Taivastie –lauluryhmän kanssa.

Pertti Hottinen ystävineen on käynyt pitämässä hengellisiä kokouksia Lahden KAN –kodilla joitakin kertoja, Helsingin Nubiksen asuntolassa joka kuukausi ja uutena avautui mm. Kallvikin kartanon miesten hoitokoti.

Lahden Kotirannan leirikeskuksessa pidettiin päihdeleiri jo 11. kerran, jossa Pertti Hottinen oli mukana vastuunkantajana.

Pohjoisen toiminta-alue

Pelson vankilassa vierailtiin kolme kertaa, jolloin tilaisuudet olivat perjantaina ja lauantaina. Sukevan vankilassa vierailtiin kolme kertaa, jolloin tilaisuudet olivat sunnuntaina ja maanantaina. Ohjelmassa oli kulloinkin useita hengellisiä tilaisuuksia sekä sielunhoidollisia tapaamisia yksittäisten vankien kanssa. Mukana ovat olleet vaihdellen Anu ja Jouko Jutila, Paula ja Markku Rekola, Pertti Hottinen, Ilpo Salo, Niko Uusitalo, Annikki ja Matti Salo sekä  Soile Inkari. Pohjoisen matkoilla on vierailtu vaihtelevasti Iisalmen ja Kajaanin helluntaiseurakuntien ja Iisalmen Vapaaseurakunnan sunnuntain aamukokouksissa tuoden esille evankeliumia ja vankilatyöasiaa.

Tapio Kangas on vieraillut usein Sukevan vankilassa, jossa on ollut hengellisten kokousten lisäksi henkilökohtaisia vankien sielunhoidollisia kohtaamisia.

Helga ja Arvo Moilanen Kajaanista ovat pitäneet Alfa-kurssin Sukevan vankilassa. Alfa-kurssi on ollut hyvin tärkeä ja rohkaiseva vankien hengelliselle elämälle. He ovat pitäneet tilaisuuksia myös Pelson vankilassa.

Itä-Suomen toiminta-alue

Tapio Kangas on tehnyt hengellistä työtä Itä- Suomen alueella. Kertomusvuonna hän on saanut taloudellista tukea Virike ry:ltä, eikä ole tarvinnut Evankeliointi ja vankilalähetyksen taloudellista tukea. Tapio Kangas on tehnyt työtä Mikkelin, Naarajärven, Kuopion ja Sukevan vankiloissa. Mikkelin vankilassa on ollut Raamattupiiri neljä kertaa ja sen lisäksi kirkkotilaisuudet. Kuopiossa hengellisiä kokouksia on ollut kolme kertaa vuodessa.

Kotiseudullaan Savonlinnassa Tapio Kangas tekee kristillistä päihdetyötä ja käy kotikäynneillä viikoittain.

6. INTERNET-TYÖ

Yhdistyksen Internet -sivujen osoite on: http://www.evankeliointijavankilalahetys.net/

7. TALOUDELLINEN TOIMINTA

Yhdistys haluaa kiittää niitä uhraajia, jotka ovat antaneet vapaaehtoisia lahjoituksia yhdistykselle. Samoin kiitos kuuluu niille monille vapaaehtoisille, jotka ovat pyyteettömästi palvelleet Jumalaa tällä tavoin monissa eri tehtävissä.

Talouden tarkempi tila käy ilmi yhdistyksen tilinpäätösasiakirjoista.

Yhdistyksen rahastonhoitajana on toiminut marraskuuhun Jani Isomäki ja siitä eteenpäin Matti Salo, kirjanpidon on tehnyt Matti Salo ja tilintarkastajana on toiminut Lassi Erpiö.

8. YHDISTYSTIEDOT

Yhdistyksen hallitus vuonna 2012:

Matti Salo (puheenjohtaja)

Pertti Hottinen (varapj)

Soile Inkari (sihteeri)

Jani Isomäki (rahastonhoitaja, I-XI)

Jouko Jutila (jäsen)

Aarni Koskikunnas (varajäsen)

Antti Sainio (varajäsen)

Yhdistykseen kuuluu 98 jäsentä, joista 52 jäsentä on maksanut jäsenmaksunsa.

9. LOPUKSI

Kiitollisina toteamme, että tähän asti Herra on meitä auttanut ja että olemme Hänen armonsa avulla saaneet olla levittämässä Jumalan Sanaa vankien keskuuteen. Olemme myös kiitollisia hyvistä vankilapastoreista ja diakoneista, joiden kanssa olemme saaneet olla yhteistyössä Herramme elopellolla.

Lopuksi hallitus kiittää saamastaan tuesta ja myötäelämisestä kaikkia, jotka ovat olleet yhteisessä toiminnassa mukana eri tavoilla.

Turussa 17.1.2013

Evankeliointi ja Vankilalähetys ry:n hallitus

 

Kategoria(t): Toimintakertomus. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s