Yhdistyksen säännöt

Evankeliointi ja Vankilalähetys ry:n säännöt

§ 1. Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Evankeliointi ja vankilalähetys ja sen kotipaikka on Turku.

§ 2. Toiminnan periaatteet ja toimintamuodot
Yhdistyksen tarkoitus on Jeesuksen lähetyskäskyn täyttäminen ja erityisesti evankeliumin vieminen vangeille niin Suomessa, kuin mahdollisesti ulkomailla. Lisäksi yhdistys pyrkii tukemaan vapautuvia vankeja sopeutumisessa. Yhdistys tekee humanitääristä työtä kotimaassa ja Iähialueilla. Yhdistys on riippumaton yhteiskristillinen ja pyrkii tekemään yhteistyötä muiden kristillisten yhteisöjen kanssa.
Toteuttaakseen mainitun tarkoituksen, yhdistys
– vierailee vankiloissa ja laitoksissa
– vierailee eri seurakunnissa kertomassa työstään
– järjestää hengellisiä tilaisuuksia ja asiaan liittyvää koulutusta
– järjestää humanitääristä avustustoimintaa mahdollisuuksien mukaan
– jakaa tietoa jäsentiedotteilla ja muilla tarpeellisilla menetelmillä

§ 3. Talous
Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia, testamentteja, apurahoja sekä omistaa tarvittavia laitteita ja kiinteistöjä Yhdistys voi järjestää rahankeräyksiä saatuaan asianmukaisen luvan. Yhdistys voi kerätä kolehtia järjestämissään tilaisuuksissa ilman, että se on varsinaista rahankeräystä .Yhdistys voi palkata toimintaansa tarpeellisen henkilökunnan.
Taloudellisen toiminnan on oltava hengellistä toimintaa tukevaa.

§ 4. Jäsenet
Yhdistykseen voi liittyä jokainen hallituksen hyväksymä tunnustava kristitty. Jäsenet maksavat jäsenmaksun, jonka suuruuden määrää hallitus. Hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta tai käytöksellään tai puheillaan vahingoittaa yhdistyksen mainetta tai toimintaa.

§ 5. Hallitus
Yhdistyksen hallituksen valitsee vuosikokous vuodeksi kerrallaan. Hallitukseen valitaan vähintään kolme, enintään viisi jäsentä ja heille kaksi varajäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin. Rahastonhoitaja ja muut tarvittavat toimihenkilöt voidaan valita hallituksen ulkopuolelta. Hallitus voi perustaa työryhmiä ja ottaa toimihenkilöitä tarpeen mukaan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta – tai kun kaksi hallituksen jäsentä niin vaatii, vähintään kuitenkin kerran vuodessa.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä, mukaan lukien puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, on paikalla. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Kun äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

§ 6. Nimenkirjoitus
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

§ 7. Tilinpito ja hallinto
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen tarkastaa
vuosikokouksen valitsema tilintarkastaja. Tilit ja tarpeelliset asiakirjat on annettava tilintarkastajien
tarkastettavaksi kolme viikkoa ennen vuosikokousta.

§ 8. yhdistyksen kokoukset
Hallitus kutsuu koolle yhdistyksen kokouksen. Kokouskutsu lähetetään kirjallisena jäsenille viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta.
Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuun kuluessa hallituksen määräämänä päivänä. Vuosikokouksessa käsitellään:

– kokouksen avaus
– kokouksen puheenjohtajan , sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan sekä kahden ääntenlaskijan valinnat
– kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
– toimintakertomus
– tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
– tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvolliselle
– toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen tulevalle toimintavuodelle
– hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta
– tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
– muut kokouskutsussa mainitut asiat

Ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen aiheelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa (l/10) jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun sellainen vaatimus on esitetty.

§ 9. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa, kun sitä kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava mikäli kokouksessa käsitellään sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen purkamista. Jos yhdistys puretaan, on sen varat ja muu omaisuus käytettävä yhdistyksen toimintaperiaatteiden mukaisesti katu- ja vankilatyöhön. Varojen kohdentamisesta päättää kokous, joka tekee päätöksen yhdistyksen purkamisesta.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s